DražbyPřímí prodej INSOLVENCE
navigace
Home >
Společnost VÝCHODOČESKÁ DRAŽEBNÍ a. s. poskytuje komplexní služby související s přípravou a realizací dobrovolných veřejných dražeb movitých a nemovitých věcí dle zákona o veřejných dražbách (č. 26/2000 Sb.): Jednání s navrhovatelem o provedení dražby Právní příprava všech potřebných smluv dle zákonných podmínek Zajištění znaleckého posudku nebo odhadu na předmět dražby Zajištění prohlídky dražené věci Výběr licitátora Zpracování dražební vyhlášky Zajištění předání předmětu dražby vydražiteli a následné zpracování listin převodu vlastnického práva na vydražitele ELEKTRONICKÉ DRAŽBY Naše společnost spolupracuje s největším elektronickým dražebním portálem Exdražby, prostřednictvím kterého nabízíme online dražby movitého i nemovitého majetku. Exdrazby.cz je centralizovaný portál, který nabízí dražby nemovitostí a movitých věcí z celé České republiky. Elektronický portál umožňuje jednoduché přihlášení k dražbám z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře a zprostředkovává celý dražební proces až do ukončení dražby. Tento způsob je moderní metodou Vašeho prodeje, bez nutnosti návštěvy aukčního domu. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Společnost VÝCHODOČESKÁ DRAŽEBNÍ a.s. se mimo jiné zabývá zpracováním odhadů a oceňováním nemovitostí. Našim klientům nabízíme veškeré poradenské a oceňovací služby v oblasti bytů a bytových jednotek v osobním, či družstevním vlastnictví, oceňování věcných břemen, podílů družstevních, členských podílů i podílů ve společenství vlastníků. Dále provádíme odhady všech typů nemovitostí (zahrady, stavební pozemky, parcely, rodinné domy, činžovní domy, rekreační objekty, objekty určené ke komerčnímu využití i rozestavěné objekty). Námi zpracovaná znalecká dokumentace může sloužit především jako podklad pro potřeby prodeje a nákupu nemovitosti, pro dědická řízení,
TOP